Flash utviklet av Halvor Nome

For Brynild Fabrikker i Fredikstad har jeg produsert internett-sider for produktet "Kosmokuler" - det kule godteriet. Tll lanseringen ble det utviklet en nettsted på domenet cosmocandy.com, med universet og planetene som tema.
Jeg laget den interaktiv løsningen i Flash, med bl.a. kunnskapstester (med valgfritt antall spørsmål) om universet og planetene, "Top ranking" etter svarprosent, flere flere interaktive spill mm.

Beklageligvis ble produktet tatt ut av sortimentet og domenet Cosmocandy.com slettet. Mye av designelementene og innholdet kan du imidlertid fortsatt se her.

Klikk figuren for å starte den interplanetariske reise..