delta senteret

 Logotype utviklet for DELTA senteret i Oslo, et nasjonalt, statlig kompetansesenter for
rådgivning om tekniske hjelpemidler og tilrettelegging for funksjonshemmede.
Rikstrygdeverket har det administrative,økonomiske og faglige ansvar.

Navnet DELTA er sammensatt av DELtagelse og Tilgjengelighet for Alle..
KIlikk logoen for en beskrivelse av den forutgående prosess,
hvor mange alternative forslag ble utviklet og vurdert,
før det fant sin endelige form.