Ericsson Radar brosjyrer

 Logotyper utviklet for ARTHUR radarsystem, på oppdrag fra Ericsson Radar AS.
Blant de karakteristiske trekk ved dette system er at det både lokaliserer ("ser") granater,
raketter og annet skyts, og "fanger" (omslutter) dem. Samtidig beregnes treffpunktet ("blinken").
Alle disse forhold kan tolkes ut fra figuren over. Logotypen finnes i flere varianter,
fra to-dimensjonale utgaver for trykk i 1-2 farger, til mer "stylede" utgaver som den over.

Gull og carmosinrød er artilleristvåpenets farger.

Klikk se flere eksempler på design og illustrasjon for Ericsson Radar..