Eksempler på en profil-brosjyre utviklet for Ericsson Radar.
Klikk i nedre høyre billedkant for å "bla" gjennom brosjyren.
Flere eksempler på design og illustrasjon for Ericsson Radar vises fra Eksempel-sidene..