Produktark som viser produkter fra en emballasjeleverandørs sortiment.
hvor det tilbys et spesialisert utvalg innen hver produktgruppe.
Hvert ark har samme forsidedekor (side 1), med spesiell omtale av hver gruppe på motstående side.