Her er et eksempel på at selv en barnehage kan bruke design og
interaktiviet til å profilere seg i et stadig mer konkurransepreget marked.
Webdesign og implementering skjer i nært samarbeid med barnehagens stab, som idag regnes som en av landets fremste innen bruk av IKT i barnehager.
Se hvordan 2-3 åringer kan lage multimedialøsninger til glede for seg selv og andre.

Klikk illustrasjonen eller denne linken for å besøke websiden.